GRAFISK DESIGN

DEN KREATIVE PROCES

For små- og mellemstore virksomheder er en vigtigt at have fokus på, hvor grafisk design giver klare kommercielle fordele.

Det er ikke nok af det grafiske materiale bare ser godt ud. Virksomhedens grafiske udtryk skal have karakter og et formål, der synliggøre dit brands kommercielle fordele. Derfor er det en nødvendighed at undersøge markedet; din virksomheds berettigelse, dine produkter og ydelser, og ikke mindst; hvordan kunden skal opfatte din virksomhed og dit brand. Disse overvejelser skal indgå i designprocessen. I samarbejde med virksomheden udarbejder jeg derfor altid de nødvendige analyser, for at forstå din virksomhed fuldt ud.

Arbejdsprocessen

  • Inddrag medarbejdere, der vil bidrage til at nuancere processen.
  • Inddrag personer med specifikke design- og markedsføringsfærdigheder
  • Inddrag relevante nøglepersoner, leverandører og alle andre, der vil kunne bidrage til det bedst mulige resultat.

For at fastholde og vedligeholde din virksomheds brand er det vigtigt at få udarbejdet en designmanual der som minimum beskriver de grundlæggende tanker og overvejelser og også gerne gengiver integration og anvendelse af de forskellige design elementer – for at opnå et ensartet udtryk på tværs af mange forskellige kanaler.