Digitalisering

HAR DU DIGITALE AMBITIONER?

Kundekontakt, salg, produktudvikling og andre klassiske discipliner foregår i stadigt stigende grad digitalt, og det er du nødt til at ruste virksomheden til. Så hvis du ikke har en online-strategi, så er det på høje tid at få kikket på det.

En målrettet online-strategi kan være med til at udvikle og effektivisere din forretning. I en tid, hvor traditionelle forretningsmodeller og brancheskel er under pres, netop på grund af digitaliseringen, er det vigtigere end nogensinde at have sin online-strategi på plads.

den virkelige verden har din virksomhed klare mål og KPI’er. Men hvad med den virtuelle? Det er mindst lige så vigtigt at vide, hvad du vil på internettet, som hvad du vil i virkeligheden, og derfor bør du opstille klare mål for din digitale tilstedeværelse. Hvad vil du for eksempel med din hjemmeside, og hvordan måler du effekten af den? 

Skal virksomheden være til stede på sociale medier, og hvad vil I i givet fald have ud af det? Digitale mål er ikke anderledes end virksomhedens andre målsætninger. Du skal definere dem. Og du skal kunne måle effekten.